Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

18:12 05/07/2017    Hướng dẫn

Quý khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản của bạn trên OrderSieutoc bằng cách chuyển khoản vào một trong các tài khoản dưới đây:

Số tài khoản: 3120205716235
Ngân hàng: Agribank (chi nhánh Gia Lâm)
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nga

Số tài khoản: 0011004335423
Ngân hàng: Vietcombank (chi nhánh Hà Nội)
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nga

Số tài khoản: 104000705505
Ngân hàng: Vietinbank (chi nhánh Đông Hà Nội)
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nga

Nội dung chuyển khoản: OrderSieutoc {Tên đăng nhập vào OrderSieutoc}

Ví dụ: Tên đăng nhập là khachhang, nội dung chuyển khoản sẽ là OrderSieutoc khachhang

Chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dun chuyển khoản và số tiền để nạp tiền vào tài khoản cho Quý khách.