Chính sách thành viên thân thiết

16:20 03/08/2017    Hướng dẫn

1. Định nghĩa

- Chính sách tích lũy điểm được xây dựng nhằm mục đích mang lại những ưu đãi dành cho các Khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với OrderSieutoc. Với các mức tích lũy điểm, Khách hàng sẽ có được những ưu đãi trong từng giao dịch và trong các chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt.

2. Chính sách

- Tùy theo điểm tích lũy mà bạn có, chúng tôi sẽ nâng hạng VIP cho quý khách. Tương ứng với các hạng VIP, Quý khách sẽ được hưởng các ưu đãi cụ thể như sau:

Chính sách thành viên thân thiết

Trân trọng!
OrderSieutoc.com

Hotline: 024 3628 8989024 3628 8989