Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

11:18 19/07/2018    Hướng dẫn

1. Cài đặt công cụ hỗ trợ từ xa Teamviewer

- Download (tải) phần mềm hỗ trợ từ xa bằng cách click vào liên kết này => https://ordersieutoc.com/Statics/support/TeamViewer_Setup.exe

- Chạy phần mềm bằng cách click đúp vào biểu tượng (icon) phần mềm vừa được download về

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

- Hoàn thành cài đặt bằng cách làm theo các bước như những bức ảnh dưới đây

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

2. Gửi thông tin để OrderSieuToc hỗ trợ:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

 

Hotline: 024 3628 8989024 3628 8989