Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

18:12 05/07/2017    Hướng dẫn

Quý khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản của bạn trên OrderSieutoc bằng cách chuyển khoản vào một trong các tài khoản dưới đây:

Số tài khoản: 1220205201177
Ngân hàng: Agribank (Chi nhánh Long Biên, Hà Nội)
Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thu Huyền

Số tài khoản: 0611001447503
Ngân hàng: Vietcombank (Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội)
Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thu Huyền

Số tài khoản: 106868070778
Ngân hàng: Vietinbank (Chi nhánh Đông Hà Nội, PGD Thanh Am)
Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thu Huyền

Số tài khoản: 19031355954866
Ngân hàng: Techcombank (Chi nhánh Chương Dương, Hà Nội)
Chủ tài khoản: Đỗ Thị Thu Huyền

Nội dung chuyển khoản: OrderSieutoc {Tên đăng nhập vào OrderSieutoc}

Ví dụ: Tên đăng nhập là khachhang, nội dung chuyển khoản sẽ là OrderSieutoc khachhang

Chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dun chuyển khoản và số tiền để nạp tiền vào tài khoản cho Quý khách.

Hotline: 024 3628 8989024 3628 8989