Làm thế nào để biết hàng đã về kho?

16:04 03/08/2017    Hướng dẫn

Khi hàng về kho và sẵn sàng giao, OrderSieutoc sẽ thông báo với Quý khách qua điện thoại. 

Để xem chi tiết danh sách các kiện hàng đang ở trong kho và yêu cầu giao, Khách hàng có thể truy cập link: https://ordersieutoc.com/Customer/#Delivery

Hotline: 024 3628 8989024 3628 8989