OrderSieutoc lưu ý đối với Khách hàng đặt đơn hàng thuộc danh mục sản phẩm cấm nhập khẩu

16:27 03/08/2017    Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

OrderSieutoc.com thông báo từ chối tiếp nhận toàn bộ những đơn hàng thuộc danh mục hàng Quốc cấm như: súng, dao, kiếm và các loại sản phẩm trá hình vũ khí, linh kiện, phụ kiện để lắp ghép vũ khí.

Trong trường hợp Quý Khách vẫn lên đơn mua những sản phẩm thuộc danh mục trên sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

OrderSieutocsẽ phối hợp cung cấp thông tin điều tra cho cơ quan chức năng hai nước Việt Nam - Trung Quốc để tìm ra đơn vị mua, nhận những sản phẩm trên.

Vì vậy, OrderSieutocgửi thông báo tới Quý Khách hàng nắm thông tin và chủ động kiểm soát khi lên đơn hàng.

Trân trọng thông báo!

Ban quản lý OrderSieutoc.com

Hotline: 024 3628 8989024 3628 8989