Quản lý tình trạng đơn hàng

15:54 03/08/2017    Hướng dẫn

1. Theo dõi nhanh các thông tin cập nhật mới nhất về đơn hàng tại: https://ordersieutoc.com/Customer/#Dashboard

2. Theo dõi tình hình các đơn hàng trong trang Danh sách đơn hàng tại: https://ordersieutoc.com/Customer/#Shopping

3. OrderSieutoccho phép Khách hàng có ghi chú riêng trên đơn hàng của mình. Ghi chú này chỉ có khách hàng nhìn thấy. OrderSieutoc cũng cung cấp chức năng tìm đơn theo ghi chú riêng để Khách hàng có thể chủ động tùy biến việc quản lý đơn hàng của mình. 

Ví dụ: Khách hàng điền ghi chú riêng tương ứng với mã đơn hàng bán hàng cho khách của mình. Khi đó, để xem tình trạng đơn hàng nhập tương ứng với mã đơn bán, bạn chỉ cần tìm theo ghi chú riêng để dễ cập nhật tình trạng. 

Hotline: 024 3628 8989024 3628 8989